වික්ටර් රත්නායක ලන්ඩන් යනවලු

වික්ටර් රත්නායක ලන්ඩන් යනවලු

නව විවාහය නිසා රටතුල කතාබහට ලක් වූ වික්ටර් රත්නායක මහතා ප්‍රසංගයක් සදහා සදහා සහබාගි වීම සදහා ලන්ඩන් සංචාරයක නිරත වීමට නියමිතයි.

ලබන 21 වනදා පැවැත්වෙන මෙම ප්‍රසංගයට සංගීතය සපයන්නේ සුරේෂ් මලියද්දයි. එම ප්‍රසංගයට කසුන් කල්හාරද ගායනයෙන් එක් වෙනවා.