භික්ෂුනී ශාසනය අනතුරේ..

භික්ෂුනී ශාසනය අනතුරේ..

2005වසරේදී ලංකාවේ භික්ෂුනීන් වහන්සේලා සඳහා ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම අත්හිටුවා ඇත.අද වන විට උපසම්පදාව ලැබූ භික්ෂුනීන් වහන්සේලා 4000ක පමණ පිරිසක් වැඩ වාසය කරයි.එමෙන්ම උපසම්පදාව ලැබීම සඳහා තවත් 1500ක පමණ පිරිසක් දසසිල් මාතාවන් ලෙස මහණදම් පුරමින් සිටියි.

භික්ෂුනීන් වහන්සේලාට ජාතික හැඳුනුම්පත නොමැතිකම නිසා කිසිදු රජයේ විභාගයකට පෙනී සිටීමට නොහැකි තත්වයක් උදාවී ඇති අතර සරසවි අධ්‍යාපනය පවා උන් වහන්සේලාට අහිමි වී ඇත.එමෙන්ම රජය විසින් භික්ෂුනීන් වහන්සේලා සඳහා පිරිවෙන් පහසුකම් පවා ලබාදී නොමැති නිසා කුඩා කල පැවිදිවන භික්ෂුනීන් වහන්සේලාට අධ්‍යාපනය ලැබීමට කිසිසේත්ම නොහැකි තත්වයක් උදා වී ඇත.එමෙන්ම විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් පවා සකස්කර ගත නොහැකි පසුබිම තුල දඹදිව වන්දනාවේ වැඩම වීමට හෝ ඉඩක් නොලැබෙයි. (2005න් පසුව ශාසනයට ඇතුළු වන භික්ෂුනීන් වහන්සේලාට).

අඩුම වශයෙන් බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට වත් උන් වහන්සේලාට ඉඩ ප්‍රස්ථාව අහිමි වී ඇත.කෙසේ උවද වෙනත් රටවල මෙවැනි ගැටළුවක් නොමැති නිසා වෙනත් රටවල භික්ෂුනීන් වහන්සේලා මෙරටට පැමිණ මෙහි අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරතවෙයි.භික්ෂුනීන් වහන්සේලා සඳහා අදාළ වන විනය නීති වලට අනූව මෙම අසාධාරණය වෙනුවෙන් උද්ඝෝෂණ හෝ වෙනත් එවැනි ක්‍රියාමාර්ගයක නිරත වීමට උන්වහන්සේලාට අවසර නොමැති අතර ඇතැම් ඇමතිවරුන් ඡන්ද කාලයට පමණක් පැමිණ ඡායාරූප මත අන්‍යතාවය සහතික කරමින්,හැඳුනුම්පත් නිකුත් කරන බවට බොරු පොරොන්දු දී භික්ෂුනීන් වහන්සේලාගේ ඡන්දය කොල්ල කා ගැනීම රටේම අවාසනාවකි.