වසර 40කට පසු වැසී ගිය මොරගොඩ අමුණ වාරි ව්‍යාපාරයට නව ජීවයක්...

වසර 40කට පසු වැසී ගිය මොරගොඩ අමුණ වාරි ව්‍යාපාරයට නව ජීවයක්...

හිරියාල වාරි කොට්ඨාශයට අයත් මොරගොඩ අමුණ ව්‍යාපාරය මධ්‍ය වාරි ව්‍යාපාරයකි.මෙම වාරි ව්‍යාපාරයෙන් අක්කර 550ක් පෝෂණය වන අතර ආරම්භක ගොවි ගොවි පවුල් සංඛ්‍යාව 410කි.මේ වන විට මෙකී ජල ව්‍යාපාරයෙන් යැපෙන ජන සංඛ්‍යාව දළ වශයෙන් 4500ක් පමණ වේ.මොරගොඩ අමුණ ව්‍යාපාරයේ ආරම්භක ගොවි පවුල්වල ව්‍යුහය පහත පරිදි දැක්විය හැක.

  1. දකුණු ඉවුර- එක්සත් තරුණ ගොවි සංවිධානය - බමුණුගම(ගොවි පවුල් 180, ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 03යි.- බමුණුගම, වේරගල, දිගන් කෝන්වැව)
  2. වම් ඉවුර- සිරි පැරකුම් ගොවි සංවිධානය- බක්මීවැව(ගොවි පවුල් 120, ග්‍රාම නිළධාරී වසම් 01.- බක්මීවැව)
  3. වම් ඉවුර- සාරභූමි ගොවි සංවිධානය- අඹගස්වැව(ගොවි පවුල් 110යි, ග්‍රාම නිළධාරී වසම් 02යි.- අඹගස්වැව, තලමල්ගම)

ආරම්භක අවධියේදී මෙම වාරි ව්‍යාපෘතිය යටතේ කුඹුරු අක්කර 550ක ප්‍රමාණයම වී වගා කළ අතර මේ වන විට අමුණේ සහ අමුණ වෙත ජලය ගලා එන "ඔය" මාර්ගයේ අධික ලෙස රොන්මඩ තැන්පත් වී තිබේ.ඒ නිසා වර්තමානයේදී එහි ගබඩා කළ හැකි ජල ධාරිතාවයෙන් වගා කළ හැක්කේ අක්කර 100කටත් අඩු ප්‍රමාණයකි.

මේ දක්වා මෙම ගොවි සංවිධාන වලින් අමාත්‍යාංශ ගණනාවක් වෙත තම දුක්ගැනවිල්ල ඉදිරිපත් කර තිබුණත් ඊට කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් ලැබී නොතිබුණි.ඒ අනුව ගොවි සංවිධානවල ඉල්ලීම මත මොරගොඩ අමුණ ව්‍යාපාරයේ ගොවි මහතෙකු විසින් රොන් මඩ ඉවත් කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් වී ඇත.ඔහු විසින් අමුණේ තැන්පත් වී ඇති රොන් මඩ සහිත පොහොර පස් ප්‍රදේශයේ ගොවීන්ට නොමිළයේ ලබාදෙන අතර මැටි සහිත වැලි පස් ඔහුගේ වියදමින් ඉවත් කර ගනු ලබයි.මේ සඳහා අත්‍යවශ්‍ය සියලුම ලියකියවිලි සහ බලපත්‍ර අදාළ ආයතන විසින්, ගොවි සංවිධානවල ඉල්ලීම මත ඔහු වෙත ලබා දී ඇත.

මේ වන විට අදාල බලපත්‍ර ලබාදී මසක පමණ කාලයක් ගත වී ඇතත් අයහපත් කාලගුණය සහ වැලි ජාවාරම්කරුවන්ගේ බලපෑම නිසා ඔය මාර්ගය සහ අමුණේ තැන්පත්ව තිබූ රොන්මඩ වලින් ඉවත් කිරීමට හැකිවී ඇත්තේ 30%ක් පමණි.කෙසේ උවද වැලි ජාවාරම්කරුවන් නීති විරෝධී ලෙස දෙපස ඉඩම්වල වැලි කඳු විශාල ප්‍රමාණයක් ගොඩ ගසා ඇති ආකාරය 2017/09/24 දින එහි සංචාරය කල අපහට දැකගත හැකි විය.එහිදී ලබාගත් ඡායාරූප කීපයක් පහත දැක්වේ.

වැලි ජාවාරම්කරුවන් සහ ඔවුන් සතු බලවේග විසින් මෙකී සමාජ සත්කාරයට දිගින් දිගටම බාධා එල්ල කරමින් පවතී.මෙම බාධා කිරීම් තුළින් අසරණභාවයට පත්වන්නේ මොරගොඩ අමුණ ව්‍යාපාරයෙන් යැපෙන ගොවි පවුල් වේ.මෙකී රොන්මඩ ඉවත් කිරීමේ කටයුත්ත නිසි පරිදි නිමකර ගත නොහැකි වූ හොත් ඉතා සුළු නියං තත්ත්වයකදී පවා සිය වගාවන් හානිවීමෙන් ඔවුන්ට විශාල ලෙස පාඩු විඳීමට සිදුවේ.රජයේ හෝ කිසිදු අමාත්‍යාංශයක මුදල් ප්‍රතිපාදනයකින් තොරව ගොවි සංවිධානවල උත්සහය සහ මෙහෙයවීම යටතේ සිදු කරනු ලබන මෙම සමාජ සත්කාරය රැක ගැනීමට බළධාරීන් නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක වීම අත්‍යාවශ්‍ය කරුණකි.