තවත් තරුණයෙක් කිඹුලෙකුට බිලිවෙයි

තවත් තරුණයෙක් කිඹුලෙකුට බිලිවෙයි

තඹලගමුව, පත්තිනිපුරම් කලපුවේ මසුන් අල්ලමින් සිටි හලාල්දින් රිප්කාන් නමැති 19 වියැති තරුණයෙකු කිඹුලෙකු විසින් ඩහැගෙන ගොස් තිබෙනවා.

තවත් තරුණයන් දෙදෙනෙකු සමග මාළු අල්ලමින් සිටියදී කිඹුල් ප්‍රහාරයට ගොදුරු වූ අදාළ තරුණයා බේරාගැනීමට ඔහු සමග මාළු අල්ලමින් සිටි තරුණයන් දෙදෙනා අපොහොසත් විය.

නාවික හමුදාව හා පොලිසිය එකතුව අදාළ තරුණයා සෙවීම සදහා මෙහෙයුමක් දියත් කර තිබේ.