දින 14ක බිළිදා රු 50000යි

දින 14ක බිළිදා රු 50000යි

දින 14ක තම දරුවා විකුණු මවක් මහබාගේ පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

ඇය සමග අගේ සැමියා අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවේ සිද්දියට සම්බන්ද අතරමැදියෙකු ලෙස කටයුතු කල නිසාවෙනි.

අදාළ බිළිදා විකුණා ඇත්තේ මාතලේ ප්‍රදේශයේ දරුවන් නොමැති කාන්තාවකටයි. මේ වන විට බිළිදාව පරිවාස බාරයට ගෙන ඇත.