එංගලන්තයේදී අපි පැතලි පිතිකරණ තණතීරු බලාපොරොත්තු වෙනවා...(ග්‍රැහැම් ෆෝඩ් අදහස් දක්වයි).

එංගලන්තයේදී අපි පැතලි පිතිකරණ තණතීරු බලාපොරොත්තු වෙනවා...(ග්‍රැහැම් ෆෝඩ් අදහස් දක්වයි).

මම හිතන්නේ එක්දින තරඟ වලට අපි සතුව විශිෂ්ඨ පිතිකරුවන් ඉන්නවා.ඒ නිසා පිතිකරණ තණතිලි හොඳින් සකස් උනොත් අපිට පුළුවන් ප්‍රතිවාදීන්ව පීඩනයට ලක් කරන්න.අපි තදින් දඟ කැවෙන තණතිලි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෑ.අපේ තරුණ ක්‍රීඩකයන් ඉනිම ගොඩ නගන ආකාරය පිළිබඳව තවදුරටත් ඉගෙන ගනිමින් තමයි ඉන්නේ.

ඉනිම අවසාන කරන විට ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම පීඩනයට ලක් කළ හැකි තත්වයක් නිර්මාණය කරගැනීම තමයි අපිට තියෙන අභියෝගය.ඒ වගේම හොඳ ඉණිමක් ගොඩ නැගුවොත් ඒක ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් ශක්තිමත් පන්දු යවන්නොත් අපි සතුයි.මාලිංග සහ කුලසේකර ඉනිම අගදී පන්දුවෙන් සුපුරුදු දක්ෂතා දැක් වු වොත් අපිට පුළුවන් ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට ලකුණු 20-25ක ප්‍රමාණයක් අහිමි කරන්නත්.