පෙම්වතාගේ ඉල්ලීමට පාසල් ඇඳුම ගැලවූ සිසුවිය පොලිස් භාරයට...

පෙම්වතාගේ ඉල්ලීමට පාසල් ඇඳුම ගැලවූ සිසුවිය පොලිස් භාරයට...

මළගෙදරකදී හාද වූ පෙම්වතාගේ ඉල්ලීම මත නාගරික වැසිකිලියේ පාසල් ඇඳුම් ගලවාදමා සිවිල් ඇඳුමෙන් සැරසුණු 12 හැවිරිදි දැරියක් බස් නැවතුමේ ආරක්ෂක නිළධාරීන්ගේ විමසිලිමත් භාවය මත ඊ‍යේ (17දින) පොලිස් භාරයට ගෙන තිබෙනවා.

උදෑසන පාසල් ආරම්භ වීමේ වෙලාව පසු වී බොහෝ වේලාවක් බස් නැවතුමේ ගැවසීම නිසා ඇය ආරක්ෂක නිළධාරීන් ගේ නිරීක්ෂණයට ලක් වී තිබෙනවා.දැරිය ඇඳුම් මාරු කරගෙන එළියට එන අවස්ථාවේදී ඔවුන් මේ සම්බන්ධයෙන් පොලීසිය දැනුවත් කර ඇති අතර පොලීස් භාරයට පත් වූ ඇයගේ දෙමාපියන්කැඳවීමටද පොලීසිය විසින් කටයුතු කර තිබුණා.

 සිදුවීම අතරතුර මීට පෙර එක් වරක් පමණක් හමු වී තිබූ පෙම්වතා පලාගොස් තිබුණා.දැරියගේ මවට අයත් ජංගම දුරකතනය නිවසේ තබා ඇති අවස්ථාවන් වලදී දැරිය ගෙන්වා ගැනීමට ඔහු ඇමතුම් ලබා දී තිබුණ බව පොලිස් විමර්ශනවලදී අණාවරණය ඇත.