හිටි හැටියේම බුදුවරයෙකු පහළ වෙයි.

හිටි හැටියේම බුදුවරයෙකු පහළ වෙයි.

 පසුගිය දිනක කැළණි විහාරයට පැමිණි එක්තරා පුද්ගලයෙකු තමා බුදු වූ බව පවසමින් අවට සිටි පිරිත් පැන් බෙදා දුන්නා.ඔහු උදාර මධුසංඛ නැමැත්තෙකු බවට මේ වන විට තොරතුරු හෙළි වී තිබෙනවා.මේ වන විටත් ඔහුගේ ෆේස් බුක් ගිණුම අක්‍රිය කර ඇති අතර ඔහු එහි පළකර තිබූ ඡායාරූප රැසක් අණාවරණය වී තිබෙනවා.