තවත් සයිබර් ප්‍රහාරයක් ලගදීම

තවත් සයිබර් ප්‍රහාරයක් ලගදීම

ඉතා ආසන්නයේදී තවත් බරපතළ සයිබර් ප්‍රහාරයක් එල්ල විය හැකි බව පරිගණක ආරක්ෂක විද්‍යාත්නයෝ අනතුරු අගවනවා.

මැයි 12ස් වන දින එල්ල වූ සයිබර් ප්‍රහාරයෙන් පරිගණක පද්දති 125,000 කට අධික ප්‍රමාණයකට බලපෑම් එල්ල තිබෙනවා. එදින මුදාහල පරිගණක වයිරසය එක්සත් රාජධානිය, ඇමරිකාව, රුසියාව හා ප්‍රංශය ඇතුළු රටවල් 100ක ව්‍යාප්ත උනා.

අදාළ වයිරසය හේතුවෙන් අගුලු වැටි තිබු පරිගණකයක් යතා තත්වයට පත්කිරීමට ඩොලර් 300ක කප්පම් මුදලක් ඉල්ලනු ලැබුවා.

මෙවැනි සයිබර් ප්‍රහාරයකට මුහුණ දීම සදහා මයික්‍රොසොෆ්ට් ආයතන විසින් මාර්තු මාසයේදී මෘදුකාංගයක් හදුන්වා දී තිබෙනවා. නමුත් බොහෝ පරිගණක පද්දති වලට එම මෘදුකාංගය තවමත් ඇතුලත් කර නෑ.