මහින්දගේ නැගණියගේ අවසන් කටයුතු අද

මහින්දගේ නැගණියගේ අවසන් කටයුතු අද

හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිදුන්ගේ බාල සොහොයුරිය වූ ගාන්ධිනි විචිත්‍රා රාජපක්ෂ මැතිණිය ඊයේ උදෑසන අභාවප්‍රාප්ත විය. අංක 15, මහවත්ත පාර, අබුල්දෙනිය යන ලිපිනය දරන නිවසේ තැම්පත් කර ඇති දේහය පිළිබද අවසන් කටයුතු අද හවස 5ට උඩහමුල්ල සුසානබුමියේදී සිදුකිරීමට කටයුතු යොදා ඇත.