රාගයෙන් පිරි ආදර කතාවක අඳුරු පැතිකඩක්-

රාගයෙන් පිරි ආදර කතාවක අඳුරු පැතිකඩක්-

රාගයෙන් පිරි ආදර කතාවක අඳුරු පැතිකඩක්-වස්සානයේ සිහිනය(ඉරාජ් වීරරත්න ගේ නවතම සංගීත වීඩියෝව)රෑමත් ගණිකාවකගේ පහසපතා පැමිණෙන කෙළිලොල් තරුණයෙකු වටා දිවයන "වස්සානේ සිහිනය" සමාජයේ ප්‍රසිද්ධියේ කතා බහට ලක් නොවන තේමාවක් දිගේ ගලායයි.ගණිකාවගේ පහසපතා පැමිණෙන අනෙක් තරුණයන්මෙන් තාවකාලික සතුටක් වෙනුවෙන් පමණක් ඇයව ඇසුරු නොකරන එකී තරුණයා අතින් ඇය ගැබ්ගනු ලබන්නේ සීමා මායිම් නැති නූතන ආදරකතා බොහොමයක යතාර්ථය වෙත ප්‍රෙක්ෂකයාව රැගෙනයමිනි.කෙසේ වෙතත් එම දරුගැබ ගබ්සා කරගනිමින් ඇය විදේශගත වන අතර ඇයට අසීමිතව ආදරය කල තරුණයා සුන් වූ බලාපොරොත්තු සහිතව සිරි සමන්ත භද්‍ර හිමියන්ගේ දහම් ආරාමය වෙත පිය නගන්නේ ආත්මීය සුවයක් සොයායමිනි.ජය ටැඹ වෙත පියමන් නොකල තවත් එක් ආදර කතාවක නිමාව එසේ සනිටුහන් වන්නේ දහසක් මතවාදයන්ට ඉඩ හසර විවර කරමිනි.