පුතාගේ මැච් එකක්වත් බලන්න කවදාවත් එයා එන්නේ නෑ

පුතාගේ මැච් එකක්වත් බලන්න කවදාවත් එයා එන්නේ නෑ.

පසුගිය දා දරුවගේ නඩත්තුනඩුව සම්බන්ධයෙන් උසාවී පෙනී නොසිටීම මත වරෙන්තු ලද ඩිල්ෂාන් ප්‍රකාශ කලේ සිය නීතිඥයන්ට දිනය වැරදුන නිසා තමාට නඩුව දිනය මගහැරී ගිය බවයි.එසේම දරුවා වෙනුවෙන් ලක්ෂ 300ක් හා මාස්පතා 40,000ක් ගෙවනබව පැවසූ ඔහු මාධ්‍ය මගින් තමන්ට මඩ ගසන බවට චෝදනා කළේය.

මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වන ඩිල්ෂාන්ගේ හිටපු බිරිඳ නිලංකා විතානගේ මහත්මිය ප්‍රකාශ කලේ ඩිල්ෂාන් කිසිදු දිනක ලක්ෂ 300ක් ගෙවා නැති බවත්,දික්කසාද වන්දිය ලෙස තමාට ලක්ෂ 80ක නිවසක් හා පරණ මෝටර් රථයක් පමණක් ලබා දුන් බවත්,නඩත්තු නඩුවට අදාළ මසකට රු.20,000ක් පමණක් ගෙවන බවත්ය.පසුගිය වසර 9පුරාවට ඩිල්ෂාන් සිය දරුවා සමග කතා කිරීමට හෝ අවධානයක් යොමු නොකල බව පවසන ඇය ඩිල්ෂාන් විසින් පසුගිය මාස හතරට අදාළව (20,000*4) නඩත්තු මුදල් නිසි ලෙස නොගෙවීම මත තමාට උසාවි යාමට සිදු වූ බවත් කියා සිටී.එසේම නඩු දිනය මඟ හැරීම නීතිඥයන්ට අමතකවීමක් ලෙස ඩිල්ෂාන් ප්‍රකාශ කලත් එම දිනය ප්‍රකාශ කරන ලද අවස්ථාවේ දී ඩිල්ෂාන්,ඩිල්ෂාන් ගේ පියා මෙන්ම, නීතිඥයන්ද උසාවියේ සිටි බවද එමනිසා එය ගොතන ලද කතාවක් බවත් ප්‍රකාශ කරයි.

ඔවුන් දෙදෙනාගේ වෙන්වීම පිළිබඳව සෘජුවම කතා නොකල ඇය ඩිල්ෂාන් ගේ දෙවැනි දරුවාගේ උපන්දිනය හා ඔවුන් දික්කසාද වූ 2008මැයි 09අතර කාල පරතරය දකින ඕනෑම කෙනෙකුට හේතුව තේරුම් ගත හැකි බවද ප්‍රකාශ කළාය.