යුරෝපා කවුන්සලය ඊයේ යලිත් ජී.එස්.පී බදු සහනය දීමට තීරණය කරයි

යුරෝපා කවුන්සලය ඊයේ යලිත් ජී.එස්.පී බදු සහනය දීමට තීරණය කරයි

 නැවතත් ජී.එස්.පී බදු සහනය ලංකාවට ලබාදීමට ඊයේ යුරෝපා කවුන්සලය තීරණය කලා.රෙදිපිළි සහ මත්ස්‍ය අපනයන ඇතුළු භාණ්ඩ වර්ග රැසකට මේ යටතේ බදු සහන හිමිවෙනවා.

 2010වසරේදී ජී.එස්.පී බදු සහනය අහිමි කිරීමට යුරෝපා කවුන්සලය තීරණය කලේ ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර සම්මුතීන්ට පිටුපා යන බව පවසමින්.ඒත් සමගම රෙදිපිළි සහ මත්ස්‍ය නිෂ්පාදන ඇතුළු භාණ්ඩ වර්ග 1700කට එ් දක්වා හිමි වී තිබූ අපනයන බදු සහන අහිමි වී ගියා.මේ හේතුවෙන් රටේ බොහෝ ප්‍රදේශවල ඇඟලුම් කම්හල් වැසීගියා.එවාගේ සේවය සේවකයන් විශාල සංඛ්‍යාව‍ක් විදෙස් රටවල රැකියා සඳහා පිටත්ව ගියේ එම පසුබිම තුලයි.ඒ වගේම මසුන් ටොන් 17000ක් අපනයනය කිරීමට තිබූ අවස්ථාවත් අපට අහිමි උනා.

ඒ අනූව සමස්ථ ආර්ථිකයට රුපියල් කෝටි 1600ක පමණ අලාභයක් සිදු වූ බව සංඛා ලේඛන වලින් දක්වනවා.යහපාලන රජය බලයට ආ පසු 2016ජූලි මාසයේ දී ජී.එස්.පී බදු සහනය නැවත ලබාගැනීමට ඉල්ලීමක් කලා.මේ අතර යුරෝපා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු 52ක් ලංකාවට ජී.එස්.පී නොදිය යුතු බවට ගෙන ආ යෝජනාව ද පරාජයට පත් උනා.ඒ අනූව මැයි 15වන දා සිට ශ්‍රී ලංකාවට නැවත ජී.එස්.පී සහනය හිමිවෙනව‍ා.