ඉතිහාසයේ වාර්තාගත ඉහලම උෂ්ණත්වය පොළොන්නරුවෙන්

ඉතිහාසයේ  වාර්තාගත ඉහලම උෂ්ණත්වය පොළොන්නරුවෙන්

ලංකා ඉතිහාසයේ මෙතෙක් වාර්තාගත ඉහලම උෂ්ණත්වය පෙරේදා(26) පොලොන්නරුව ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වූ බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තුමේන්තුව පවසයි. සෙල්සියස් අංශක 38ක උෂ්ණත්වයක් එම ප්‍රදේශයේ පැවති බවත්, පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතැම් ප්‍රදේශවල උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 45කට ආසන්න අගයක් ගන්නා බවත් කියැවුණි.