අවිවාහක කරන් ජොහාර් තාත්තා කෙනෙක් උන හැටි

අවිවාහක කරන් ජොහාර් තාත්තා කෙනෙක් උන හැටි

ප්‍රවීණ චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂක කරන් ජොහාර් අවිවාහකයෙක්. නමුත් ,සුපිරි තරුව ශාරුක් ඛාන් තුන්වැනි වතාවට පිය පදවිය ලද නවීන වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක ක්‍රමය අනුගමණය කරමින් කරන් ද පිය පදවිය ලබාගත්තා. ඒ අනුව යාෂ් සහ රූහි නම් නිවුන්  දරුවන් දෙදෙනෙක්ගේ පියා වීමට කරන් වාසානාවන්ත උනා.

නියමිත දිනට මාස දෙක හමාරක් කලින් උපත ලද නිසා මේ බ්ලිදුන් දෙදෙනා සති හතක කාලයක් නොමෙරූ ළදරු ඒකකයේ රදවා තබාගෙන තියෙනවා