නිල් චිත්‍රපට මෙන් රගන්න බෑ කියූ බිරිද මරණ්න උත්සහ කළ සෙබළා

නිල් චිත්‍රපට මෙන් රගන්න බෑ කියූ බිරිද මරණ්න උත්සහ කළ සෙබළා

අන්තර්ජාලයේ ඇති නිල් චිත්‍රපට දර්ශන අනුගමය කරමින්  පවුල් කෑමට අකමැති වූ බිරිදව මරා දැමීමට ගෙනා බවට සැකකළ හැකි පතුරම් තුවක්කුවක් සමග හමුදා සෙබලෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කලපසු ඔහුව මේ මස 25 දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර තිබෙනවා.

35ස් හැවරදී අදාළ හමුදා සෙබළා නිවාඩු ලබා නිවසට පැමිණෙන විට බිරිදට වෙඩි තැබීම සදහා තුවක්කුවක් ගෙන සගවා සිටින බවට ලැබුන ඔත්තුවක් මත සැකකරු අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා.

මීට මාස තුනකට ඉහතදී විවාහ වූ අදාළ සැක කරු බිරිද සමග පවතින ආරවුල් හේතුවෙන් මීට පෙර අවස්ථාවකදීද ඇවය මරා දැමීමට තුවක්කුවක් සන්තකයේ තබාගත් අවස්ථාවක අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා.