ෆෝන් එකට වතුර ගියාද?

ෆෝන් එකට වතුර ගියාද? මල කෙලියයි දැන් මොකෝ කරන්නෙ? ෆේස් බුක් එකේවත් දාල බලන්න ඕන.
හැබැයි ඕය වැඩ ටික කරගෙන ඉවරවෙද්දි ෆෝන් එක සාමදානයේ සැතපෙනව.
අද කියන්නෙ ෆෝන් එකකට වතුර ගියොත් කරන්න ඕන දේ.

1. ෆෝන් එකකට වතුර ගිය ගමන් බැටරිය ගලවන්න. සිම් එක ගලවන්න. මෙමරි කාඩ් එක ගලවන්න.
2. පේපර් සර්වියට් එකකින් හෝ තෙත උරාගන්නා රෙදි කැබැල්ලකින්ෆෝන් එක වැඩිය හොලවන්නෙ නැතුව පිහන්න.(බැටරිය සම්බන්ධ වන පින් වගේ)
3. portable vacuum cleaner එකක් තියනවනම් විනාඩි 10ක් පමණ ෆෝන් එකට අල්ලන්න.
4. කප් එකකට සහල් ගන්න. (කැකුළු සහල් වගේනම් ගොඩක් හොදයි)
5. ෆෝන් එක ඒ සහල් එකේ ගිල්ලවන්න. සම්පූර්ණයෙන්ම ෆෝන් එක සහල් වලින් වැහෙන්න.
6. පැයකට වරක් ෆෝන් එක තියන පැත්ත හරවන්න. (Rotate the phone to a different position)
7. දිනයක් පමණ තබා බාවිතයට ගන්න

*විශේෂ*
*මෙම ක්‍රමය හදිස්සි අවස්ථාවක පමණක් භාවිතා කරන්න, ඉක්මනින් ෆෝන් අලුත්වැඩියා කරන ස්ථානයකට ‍රැගෙන යාමට නොහැකි අවස්ථාවන් වල වගේ. (විනෝද චාරිකාවක් ගිය විටෙක)
*වතුර ගිය සැනින් ෆෝන් එකක් මොනම හේතුවක් නිසාවත් ඔන් කරන්න එපා.
*ෆෝන් අලුත්වැඩියා කරන ස්ථානයකට ‍රැගෙනයාමට ඉඩක් ඇත්නම්, වතුර ගිය සැනින් බැටරිය ගලවා, පේපර් සර්වියට් එකක ඔතා වහාම අලුත්වැඩියාවට ‍රැගෙන යන්න,
*ෆෝන් එකට වතුර ගිය පසු කිසිම විටෙක ෆෝන් එක සොලවා, පිඹ, වතුර එලියට ගැනීමට උත්සහ නොගන්න, එමගින් ඇතුලත ඇති වතුර ෆෝන් එක පුරාම විසිරීමක් සිදුවේ, හානිය උපරිම වේ.
* වතුර ගිය ෆෝන් එකකට හෙයාර් ඩ්‍රයර් ඇල්ලීමෙන් වලකින්න මතකයේ තබාගන්න.
*ෆෝන් එක අවුවේ වේලීමෙන් වලකින්න.
උපුටාගැනීම-ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් වැඩකාරයෝ සමූහය-    Facebook. පිටුව වෙත පිවිසෙන්න..