අතුරුදන් පියාගේ මරණයට සැක පිට මව සහ දියණිය අත්අඩංගුවට

අතුරුදන් පියාගේ මරණයට සැක පිට මව සහ දියණිය අත්අඩංගුවට

අතුරුදහන් වූ බව කියන වත්තල කෙරවළපිටිය ප්‍රදේශයේ පදිංචි 65ස් හැවරදී පුද්ගලයෙකු ඝාතනයට සැක පිට අතුරුදන් පුද්ගලයාගේ බිරිද සහ දියණිය අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

ප්‍රදේශවාසීන් විසින් අදාළ පුද්ගලයා පිළිබදව ඔහුගේ බිරිදගෙන් විමසු විට ඇය පවසා ඇත්තේ මාතර ප්‍රදේශයේ අවමගුල් උත්සවයකට සහබාගි වීම සදහා ඇයගේ ස්වාමි පුරැෂයා පිටව ගොස් ඇති බවයි. අවමගුල් උත්සවයකට සහබාගි වූ බව පැවසු ඔහු නොපැමිණි බැවින් වෙනත් දිනක ඒ පිළිබද ඔහුගේ බිරිදගෙන් විමසන විට ඇය පවසා ඇත්තේ ඔහු දින දෙකක කාලයක් සදහා ඔස්ට්‍රේලියාවට පිටව ගොස් ඇති බවයි.

මේ ප්‍රකාශ පිළිබදව සැක සිතූ ගම්වාසීන් පොලිස් හදිසි ඇමතුම් අංශයට මේ පිළිබදව පැමිණිලි කර ඇත.ඒ අනුව ක්‍රියාත්මක උන පොලිසිය අතුරුදන් පුද්ගලයා ඝාතනය කරන්න ඇතැයි සැක පිට ඔහුගේ බිරිද හා දියණිය අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී.