මීතොටමුල්ල කේදවාචකයෙන් මියගිය අය සිහිකර යාපනයේ පුෂ්පෝපහාර

මීතොටමුල්ල  කේදවාචකයෙන් මියගිය අය සිහිකර යාපනයේ පුෂ්පෝපහාර

මීතොටමුල්ල කසල කන්ද නායයෑමෙන් මියගිය අය සිහිකර ඊයේ දින යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ අනුස්මරණ උත්සවයක් පවත්තනු ලැබුවා.

යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ දමිළ සිසු සිසුවියන් මීතෝටමුල්ල ජනතාව වෙනුවෙන් ශෝකය පල කර ආකාරය පහත චායාරූප වලින් දැක්වෙනවා.