නිධන් හාරමින් සිටි 5ස් දෙනෙකු පොලිස් දැලේ

නිධන් හාරමින් සිටි 5ස් දෙනෙකු පොලිස් දැලේ

අනුරාධපුර ගලෙන්බිදුණුවැව පොලිස් වසමේ දුටුවැව ප්‍රදේශයේ ඔලුකලගල නිවසක ගෙවත්තේ නිධන් හාරමින් සිටි පුද්ගලයන් පස් දෙනෙකු හා යතුරුපැදි හයක්, නිදන් හෑරීමට බාවිත කල උපකරණ, මන්ත්‍ර පොත් ඇතුළු උපකරණ රාශියක් ගලෙන්බිදුණුවැව පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගැනීමට සමත් විය.

ගලෙන්බිදුණුවැව පොලිස් බුද්ධි අංශයට ලැබුණු තොරතුරකට අණුව දුටුවැව ප්‍රදේශයේ ඔලුකලගල වික්‍රමයා නොහොත් කොස්තා නැමැත්තාගේ නිවස පිටුපස ගෙවත්තේ නිධානයක් හාරමින් සිටියදී මෙම පිරිස අත්අඩංගුවට ගනු ලැබිණි.