අතුරුදන් දැරියගේ සිරුර කිඹුල් උදරයෙන් මතුවෙයි (ඡයාරූප සහිතයි)

අතුරුදන් දැරියගේ සිරුර කිඹුල් උදරයෙන් මතුවෙයි (ඡයාරූප සහිතයි)

ගල්නෑව ලුලුගස්වැව ප්‍රදේශයේ පදංචි ගිම්හානි අනුෂිකා නම් 13න් හැවරදී දැරිය පසුගියදා ගල්නෑව මුලන්නටුව වැවේ දියනාමින් සිටියදී අතුරුදන් විය. කිඹුලෙකු විසින් දැරිය ගොදුරු කරගන්න ඇතැයි සැක කල ගම් වාසීන් මුලන්නටුව වැවේ සෝදිසි මෙහෙයුම් කල මුත් දැරිය පිළිබදව තොරතුරක් නොලැබුණි.

ඊයේ උදෑසන වැවේ පිටවාන අසල සිටි කිඹුලෙකු ප්‍රදේශවාසීන් විසින් පහර දී මරාදමා උදරය පරික්ෂා කිරීමෙදි දැරියගේ බවට සැක කල හැකි සිරුරු කොටස් හමු වී තිබේ. අදාළ කොටස් පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය සදහා ගල්නෑව රජයේ රෝහල වෙත රැගෙන යන ලද අතර දැරියගේ මව හා පියා අදාල සිරුරු කොටස් දැරියගේ බවට හදුනාගෙන ඇත.