වාහනයක ගැටුනු ඉතා දුර්ලබ වනජිවියෙකු මරුට

වාහනයක ගැටුනු ඉතා දුර්ලබ වනජිවියෙකු මරුට

කටුගස්තොට පොලිස් බලප්‍රදේශයේ අලදෙණිය,වැරල්ලගම නයියෝප්පාන කන්ද අසල අද උදෑසන හදුන් දිවියෙක් වාහනයක ගැටී මිය ගොස් තිබෙනවා.

දුර්ලබ වනජිවියෙකු වන හදුන් දිවියාගේ මල සිරුර නැරබීමට මහ ජනතාව රැස් වීම හේතුවෙන් එම ප්‍රදේශයේ සුළු රථවාහන තදබදයක් දක්නට ලැබුනා.