තව්ස් දැහැන් බිදි නාරිලතා මල

තවුස් දැහැන් බිදි නාරිලතා මල

මේ කාන්තාවකගේ රුවට සමාන මල හදුන්වනුයේ නාරිලතා මල යනුවෙනි.මෙය ඉන්දියාවේ හිමාලයට පමනක් අවේනික ශාකයකී.නමුත් මේ මල් නම් වසරේ සැමදා ම නම් දකින්නට නොලැබේ.ඒ මන් ද යත් මේ මල් විකසිත වනුයේ වසර 4 කට එක් පාරක් පමනි....අපගේ ආගම් වලට හා අනෙකුත් විශ්වාසයන් වලට අනුව හිමාලයේ වැඩ වාසය කරන බවුන් වඩන තාපසයන්ගේ තපස බිදීමටද මේ මල සමත් වී ඇත,එනම් ඔවුන් අහසින් ගමන් කරන විට මෙ මල දැකීමෙන් ඔවුන්ගේ දැහැන බිදී බිමට ඇද වැටෙයි.එම නිසා ඔවුන් මේ මල් පිබිදෙන කාලයට බොහෝ විට එක තැන වාසය කිරිමට පෙලබේ.කෙසේ වෙතත් මේ මල් ස්භාවදර්මයේ විශ්මිත නිර්මාණයක් බව නොකියමනාය.