දලයි ලාමාට රහසේ ආධාර දුන් බවට චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂ නිලධාරීන්ට චෝදනා

දලයි ලාමාට රහසේ ආධාර දුන් බවට චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂ නිලධාරීන්ට චෝදනා

ටිබෙට් බෞද්ධ නායකයෙකු වන දලයි ලාමාට හොර රහසේ මුදල් සපයන බවට චීනයේ පාලක කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ඇතැම් නිලධාරීන්ට චෝදනා එල්ල වී ඇත. චීන ආණ්ඩුවේ ජේෂ්ඨ නිලදාරියෙකු වන වැන්ග් යොන්ග්ජුන් විසින් එම චෝදනා එල්ල කොට ඇත.

දලයි ලාමා ටිබෙට් දේශය චීනයෙන් වෙන් කිරීමට ක්‍රියා කරන බවට හෙජින් පාලනය චෝදනා කරන අතර , ටිබෙට් වාසීන්ට අවශ්‍ය වන්නේ පුර්ණ නිදහසක් නොව ස්වයන් පාලන බලතල පමණක් බව දලයි ලාමා කියා සිටී.

1959 වසරේ ටිබෙට් දේශයෙන් පැනගිය දලයි ලාමා එදා සිට අද දක්වා ජිවත් වන්නේ ඉන්දියාවේ ධර්මශාලා නගරයේ ආශ්‍රමයකයි.