ඊෂා ඩියෝල් ගැබ් ගනී

ඊෂා ඩියෝල් ගැබ් ගනී

ධර්මේන්ද්‍ර හා හේමා මාලිනීගේ දියණියක වන ඊෂා ඩියෝල් සහ ඇගේ සැමියා භාරත් ටක්ටානි ඔවුන්ගේ කුළුදුල් දරුවා බලාපොරොත්තුවෙන් පසුවෙති.

හේමා මාලිනී හා ධර්මේන්ද්‍ර යුවල දෙවන වරටත් ආච්චි,සීයා වීමේ  සතුටින් පසුවෙති. ඔවුන් දෙදෙනා පළමු වර ආච්චි,සීයා බවට පත් වූයේ  ඔවුන්ගේ බාල දියණිය වන අහානා සිය පුතුට උපත ලබාදුන් නිසාවෙනි.