අධ්‍යාපන

 විද්‍යාඥයන් විසින් මොලේ සයිල චිපයක් මත සාර්ථකව වගා කෙරේ

 විනි ගෞතම් ප්‍රමුඛ ඕස්ට්‍රේලියාවේ එස්ල්ස් ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් නියුරෝන්සයන්ස් ආයතනය විසින් මොලේ නියුරෝන ක්‍රියාකාරිත්වය මනාව හඳුනාගැනීම සඳහා චිපයක් මත සාර්ථකව මොලේ සයිල වගා කරන ලදී.

තව කියවන්න.........


 

ලේසියෙන්ම ඔයාගේ Android Device එක Root

කරගන්න 

ෆෝන් එක 1-Click එකෙන් Root කරන හැටි තමා අද මම කියන්න යන්නේ... අද කියන්නේ දැනට තියෙන පහසුවෙන්ම ROOT කරන්න පුළුවන් software එකෙන් 4n එක ROOT කරගන්න හැටි 

තව කියවන්න.........


ඇත්තටම මොකද්ද මේ විද්‍යාත්මක ක්‍රමය?

විශ්වය පිළිබද පරික්ෂාකර බැලිය හැකි විස්තර කිරිම් හා අනාවැකි පලකර හැකි ආකාරයේ වන්නා වූ දැනුම බිහිකරන හා සංවිදිත කරණ ක්‍රමවත් කර්තව්‍යයට  නවීන විද්‍යාව කියලා කියනවා.

   බටහිර විද්‍යාව යනුවෙන්ද හදුන්වන නවීන විද්‍යාව සාක්ෂි පදනම් කරගෙන ගොඩනගන දැනුම් සම්බාරයක එකතුවක්. සයන්රි යන ලතින් වචනය පදනම් කරගෙන තමයි  සයන්ස් කියන වචනය හැදීල තියෙන්නේ. ග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන් කරුණු හා පරීක්ෂණ මත පදනම් වෙලා තමයි විද්‍යාව හැදිලා තියෙන්නේ.

විද්‍යාත්මක  දැනුම රැස් කරගන්න විද්‍යාත්මක  ක්‍රමය අනුගමනය කරනවා. විද්‍යාව මුලික වශයෙන් කොටස් දෙකකට වෙන් කරලා දක්වන්න පුළුවන්.

තව කියවන්න.........